Krisledningssystem

Hur agerar vi när det går riktigt fel! Detta är en guide som beskriver vem, vad, hur och när, vid arbetsplatsolycka. Principerna i vår policy med tillhörande krisledningsplan är tillämpliga även om den skadade kommer från annat företag. Vi hjälper till med det vi kan och överlåter informationsansvaret till de som har det ansvaret. Läs … Läs mer

SöneNytt

Intressanta nyheter eller sånt som bara är kul. Ny info ute på fredag. Fådda affärer, fredagsfeeling eller nyanställda. Pressläggning torsdag kväll. Skicka mig händelser i stort eller smått. Kul länkar från youtube gärna med anknytning till våra branscher. Bilder eller filmer egna eller andras. Material som skickas in förbehåller jag mig att rätten att refusera … Läs mer

Söne El Ledningssystem

Ledningssystemet är vår guide mot framtiden. Medarbetare och  Söne El ska utvecklas och växa med ordning och reda.   Huvudsyftet med att Söne EL lägger resurser på att upprätta och införa ett verksamhetsledningssystem eller ledningssystem är att få ett verktyg som ska hjälpa oss att utvecklas och växa. Omvärlden ställer krav på oss och har … Läs mer

Söne El Årshjul

När händer vad? Många måsten som ska planeras in! Skyddsronder och egenkontroll är några lagstadgade måsten. Det finns fler, nedan finns måsten som schemalagts och som ska genomföras.   Januari: Respektive arbetsledare ska uppdatera ledningssystemet med nya lagar och krav som stiftades vid årsskiftet. Februari: Brandsskyddskontroll, Semesterlistan ska läggas ut. Mars: Revision av Verksamhetsledningssystemet April: … Läs mer

Telefonpolicy

Telefonen är vårt mest använda verktyg. Vi pratar, dokumenterar, läser och kommunicerar via email, MMS eller SMS. Ofta samtidigt.   Telefonpolicy. I syfte att hålla hög tillgänglighet och ge kunderna ett trevlig bemötande samt för att främja en god och säker arbetsmiljö har Söne El AB och de anställda enats om denna telefonpolicy. Söne El … Läs mer

Bilpolicy

Ta det vackert i trafiken, så kommer vi alla hem hela och rena. Följ trafikreglerna och tänk på att vi syns   Bilpolicy. Söne El AB’s servicebilar och övriga servicefordon ska framföras på ett trafiksäkert och föredömligt sätt. Vi ska alla alltid följa gällande lagar och regler samt visa hänsyn till våra medtrafikanter och verka … Läs mer

Uppförandepolicy

Uppträd mot andra som du vill bli behandlad själv. En kontinuerlig och öppen dialog med kunderna är stor del i premiumleverans. Uppförandepolicy. Söne El AB ska ses som ett företag som tar samhällsansvar på största allvar och stort fokus ligger på människor, relationer och integritet. Alla inom företaget har ett ansvar att följa lagar, regler … Läs mer

Drogpolicy

Att vara nykter och drogfri på jobbet är självklart för oss. Blir det fel så erbjuder vi hjälp och medmänsklighet. Företaget har avtal med tredjepart.   Drogpolicy På Söne El är alla anställda nyktra och drogfria under arbetstid. I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker … Läs mer

Kvalitetsarbete

Vi vill alltid bli bättre, Söne El är vår etikett och ska stå för nöjda kunder. Vårt kvalitetssystem utgår från principerna i ISO 9001.   Kvalitetspolicy Söne EL AB’s värdeord är “En för alla, alla för en” och kvalitet i fokus. Med goda relationer skapar vi trygghet för våra kunder och Söne El AB. Våra … Läs mer

MiljöArbete

Vår verksamhet är hållbar och resurseffektiv. Vi erbjuder alltid den energisnålaste och på sikt kostnadseffektivaste lösningen.     Miljöpolicy Söne Els hela verksamhet ska vara hållbart och resurseffektivt. Vårt miljömål är att lämna så små miljöavtryck som är praktiskt och ekonomiskt möjligt. För att vi skall nå vårt mål ser vi till de små vardagliga … Läs mer