Kvalitetsarbete

Vi vill alltid bli bättre, Söne El är vår etikett och ska stå för nöjda kunder.

Vårt kvalitetssystem utgår från principerna i ISO 9001.

 

Kvalitetspolicy

Söne EL AB’s värdeord är “En för alla, alla för en” och kvalitet i fokus. Med goda relationer skapar vi trygghet för våra kunder och Söne El AB.

Våra verksamhetsprocesser är inriktade på arbetsformer, produkter och metoder som leder fram till varor och tjänster som motsvarar kundernas förväntningar. Var dag är en möjlighet att förbättra verksamheten och ha fokus på kundernas behov.

Med engagerade medarbetare och tydligt ledarskap inriktar vi vårt kvalitetsarbete så att vi blir bättre på att leverera produkter och tjänster som kunderna efterfrågar och ger ett mervärde.

Med utgång från principerna i ISO-standarder och våra policys revideras verksamheten och mål sätts för ständig förbättring och utveckling.

Söne El AB’s kvalitetssystem är inbyggt i företagets dokumenterade ledningssystem. Systemet består av en organisatorisk struktur, med ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på egna högt fastställda krav på kvalitetssäkring.