Besiktning Bredband

Vi utför slutbesiktningar, garanti besiktningar och opartiska utredningar inom infrastruktur fiber. Vår besiktningsman är certifierad enligt Robust Fiber.

Läs mer på Robust fiber websida //robustfiber.se/

 

Behöver ni besikta fibernät i fastigheten ?

 

Vi installerar

Fibernät
Söne EL AB bygger alla typer av fibernät från stadsnät till strukturerade fibernät för företag. Vi utför kompletta entreprenader med grävning, fiberblåsning, svetsning, installation av kundelektronik, och inmätning med OTDR.  

Flerfamiljshus och Bostadsrättsföreningar
Vi erbjuder oss att bygga fibernät i er fastighet för en fast månadsavgift. I månadsavgiften ingår installation av fiber till lägenheterna och serviceavtal.

Fiberföreningar
Förutom att bygga fibernät och efteranslutningar kan vi hjälpa till med förvaltningsstrategi, serviceavtal och dokumentation.

Robust Fiber
Söne El AB och vår personal är certifierade för “Robust Fiber”. Som certifierat företag har vi förbundit oss att bygga fibernät enligt branschens anvisningar. “Robust fiber” står för kvalitet och yrkeskunskap. 

Besiktning enligt Anvisning Robust Fiber
Vi erbjuder Godkänd Besiktningsman enligt anvisningar Robust Fiber. Vår Besiktningsman har förutom kunskaper inom Robust Fiber erfarenhet från Nexans AB som Produktchef på  fiberkabel, fiberföreningsarbete i LIT Tranemo samt varit Bredbandschef i Lidköping.

Gräva för efteranslutning
Kontakta oss så gräver vi och lägger ner bredbandskanalisationen. Vid efteranslutning till stadsnäten ingår sällan grävning på egen tomt. 

Rutavdrag på 50% av arbetskostnaden

Vi är certifierade enligt Robust Fiber