Söne El Årshjul

När händer vad? Många måsten som ska planeras in!

Skyddsronder och egenkontroll är några lagstadgade måsten. Det finns fler, nedan finns måsten som schemalagts och som ska genomföras.

 

Januari: Respektive arbetsledare ska uppdatera ledningssystemet med nya lagar och krav som stiftades vid årsskiftet.

Februari: Brandsskyddskontroll, Semesterlistan ska läggas ut.

Mars: Revision av Verksamhetsledningssystemet

April: Skyddsronder på kontoret, lager och i fält. Semestra ska vara färdigförhandlade.

Maj: Systematiskt elsäkerhetsarbete, Företagets Egenkontroller

Juni:

Juli: Semester. Respektive arbetsledare ska uppdatera ledningssystemet med nya lagar och krav som stiftades vid halvårsskiftet.

Augusti: Inventering, Införarbete Årsbokslut 31 augusti.

September: Bokslutsarbete.

Oktober: Medarbetarsamtal. Ledningsgruppen Budget och strategi.

November: Brandskyddskontroll

December: Inventering av kompetens och sammanställning av Kompetensutvecklingsplan.