MiljöArbete

Vår verksamhet är hållbar och resurseffektiv.

Vi erbjuder alltid den energisnålaste och på sikt kostnadseffektivaste lösningen.

 

 

Miljöpolicy

Söne Els hela verksamhet ska vara hållbart och resurseffektivt. Vårt miljömål är att lämna så små miljöavtryck som är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

För att vi skall nå vårt mål ser vi till de små vardagliga miljöåtgärderna likväl som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete.

Söne El skall erbjuda marknaden klimatsmarta, hållbara produkter och tjänster. Vi ska alltid föreslå energibesparande åtgärder. I vårt dagliga arbete minimerar vi avfallsproduktionen per utfört arbete och minskar kostnaden för avfallshantering.

Alla restprodukter och avfall sorteras i vår miljöstation. Miljöstationen töms och innehållet återförs i kretsloppet med hjälp av avtalad tredje part.

Vi arbetar internt med att i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt att integrera miljöfrågor i marknadsföring. Hållbar utveckling ingår som en naturlig del i vårt ledningssystem. Alla anställda skall i sin yrkesutövning aktivt arbeta för att miljöhänsyn övervägs i det dagliga arbetet.

Söne EL AB skall fortlöpande utbilda personalen samt följa utvecklingen inom miljöarbetet för att förebygga miljöbelastningar. Vi skall också uppfylla kraven i lagar, förordningar och föreskrifter.