Anton Ahlstrand

Elektriker Installation 0510-425 527

Viktor Thyne

Fibertekniker Fiber/Datakom 0510-425 530

Torbjörn Larsson

Kyl-tekniker Installation / Service 0510-425 542

Stefan Larsson

Kyl-tekniker Installation / service 0510-425 543

Patrik Johansson

Elektriker Installation Service 0510-425 525

Liam Allen

Elektriker Installation 0510-425 526

Krister Ivarsson

Kyl-tekniker Installation / service 0510-425 541

Jonas Enström

Ekonomiansvarig 0510-425 514