Sebastian Granberg

Elektriker Installation 0510-425 523

Mattias Kjellander

Elektriker Installation 0510-425 522

Johan Artig

Arbetsledare El 0510-114 255

Kristian Karlsson

Elektriker Service Industri 0510 425528

Anton Ahlstrand

Elektriker Installation 0510-425 527

Viktor Thyne

Fibertekniker Fiber/Datakom 0510-425 530

Torbjörn Larsson

Kyl-tekniker Installation / Service 0510-425 542

Stefan Larsson

Kyl-tekniker Installation / service 0510-425 543