Benny Nyman

Solcells montör 0510-425 000

Erik Wessman

Solcells montör 0510-425 000  

Jannica Strand

Elektriker 0510-425 000

Anders Johansson

Arbetsledare Kyla-VVS 0510-425 515

Martina Mignander

Ekonomiansvarig 0510-425 514

Angel Olmo

VVS Ingenjör Projektledare/ CAD Ritare 0510-425 527

Sebastian Granberg

Elektriker Installation 0510-425 523

Johan Artig

Arbetsledare El 0510-425 511

Kristian Karlsson

Elektriker Service Industri 0510 425528