Martina Mignander

Ekonomiansvarig 0510-425 514

Angel Olmo

VVS Projektör 0510-425 527

Tomas Norén

Arbetsledare Kyla/VVS 0510-425 515

Sebastian Granberg

Elektriker Installation 0510-425 523

Johan Artig

Arbetsledare El 0510-425 511

Kristian Karlsson

Elektriker Service Industri 0510 425528

Viktor Thyne

Fibertekniker Fiber/Datakom 0510-425 530

Torbjörn Larsson

Kyl-tekniker Installation / Service 0510-425 542