Bilpolicy

Ta det vackert i trafiken, så kommer vi alla hem hela och rena.

Följ trafikreglerna och tänk på att vi syns

 

Bilpolicy.

Söne El AB’s servicebilar och övriga servicefordon ska framföras på ett trafiksäkert och föredömligt sätt. Vi ska alla alltid följa gällande lagar och regler samt visa hänsyn till våra medtrafikanter och verka som föredömen i trafiken. Vår tydliga profilering ställer än större krav på oss att vara föredömen och under inga omständigheter får bilarna figurera i sammanhang som är negativa. Företagsbilen är vår bästa reklamplats och en tydlig profil i samhället.

Söne Els förare:

  • Använder säkerhetsbälte, respektera hastighetsbegränsning
  • Är opåverkad av alkohol, mediciner och andra droger
  • Kontrollera alltid att rätt lastsäkring är gjord
  • Använder oss av rena och välvårdade bilar
  • Har giltiga förarbevis för det ekipage som vi kör
  • Framför våra fordon med ett vårdat och miljövänligt körsätt
  • Håller fordonet under uppsikt för att motverka stöld av nycklar, fordon eller dess utrustning
  • Tillstånd från närmaste chef fodras för att vid enstaka tillfälle nyttja fordonet för privat bruk

I enlighet med skatteverkets regler håller företaget de anställda efter behov med servicefordon för att användas i det dagliga arbetet. Privatkörning går in under förmånsbeskattning, enligt överenskommelse i rutin ”03.01.05 Servicefordon” används fordonen inte för privatkörning annat än vid enstaka tillfälle. Vid användande av servicefordon för privat bruk betalar den enskilde för de mil som fordonet då användes. Bilarna är utrustade med elektronisk körjournal som registrerar körda sträckor som följer SKV-krav.

 

Autoplan