En god affär för dig och miljön!

Att installera solceller på din villa, ditt företag eller på ekonomibyggnaderna är en investering för framtiden. Solcellerna genererar fossilfri energi som du förbrukar i ditt eget hushåll eller i din verksamhet. Elräkningarna minskar och på ca 10 år är investeringen betald. Du får betalt för att minska din påverkan av miljön. Välkommen in till oss på Karltorpsgatan 5 i Råda för mer information och titta på hur solcellsanläggningar fungerar.

Teknikskifte ökar effekten på Solceller

Från 280 till 365 W, så mycket har effekten ökat per panel sedan förra året. Läs artikeln i Elinstallatören som förklarar tekniken bakom effektökningen – och varför den nu blivit lönsam.

Läs hela artikeln i Elinstallatören

Ekonomi

Staten erbjuder stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Det går att få upp till 20% i bidrag för företag och upp till 20% till privatperson. Privatpersoner kan istället för investeringsstöd välja att söka ROT. ROTavdraget ger ungefär 9% av investeringskostnaden. ROT och Investeringsstöd går inte att kombinera.
Vill du har mer information besök Energimyndigheten.

Mikroproduktion av förnybar energi. Som producent kan du leverera ut överskottsel på elnätet och få betalt. Skatteverket erbjuder skattereduktion för småskalig elproduktion. För mer information gå in på Skatteverket´s hemsida.

Ligger dit hus så att solen lyser på ditt tak hela dagen eller bara vissa timmar. På kommunens "Solkarta" kan du se om ditt tak är optimalt för solceller. Solkartan hittar du här

 

Våra installationer av solceller

Personlig elektriker

Våra samarbetspartners