Söne El Ledningssystem

Ledningssystemet är vår guide mot framtiden.

Medarbetare och  Söne El ska utvecklas och växa med ordning och reda.

 

Huvudsyftet med att Söne EL lägger resurser på att upprätta och införa ett verksamhetsledningssystem eller ledningssystem är att få ett verktyg som ska hjälpa oss att utvecklas och växa. Omvärlden ställer krav på oss och har förväntningar på att ett seriöst företag som vi är, kan påvisa genom dokumenterade processer och rutiner att vi jobbar strukturerat. Vi lovar i ledningssystemet att vi har dokumenterat våra processer och har tydliga rutiner i vårt dagliga arbete med ständiga förbättringar, vi är schyssta i vårt miljöarbete, vi följer Arbetsmiljölagar och vi har ett system för informationssäkerhet.