Krisledningssystem

Hur agerar vi när det går riktigt fel!

Detta är en guide som beskriver vem, vad, hur och när, vid arbetsplatsolycka.

Principerna i vår policy med tillhörande krisledningsplan är tillämpliga även om den skadade kommer från annat företag. Vi hjälper till med det vi kan och överlåter informationsansvaret till de som har det ansvaret. Läs gärna igenom Krishanteringspärmen, den finns hos administrationen och på I: Information.

Vid arbetsplatsolycka.

Hjälp först den drabbade.

Tillkalla hjälp genom att Ringa 112.
Berätta att det är en arbetsplatsolycka, då kommer vi även att få support av polis.
Ring till Söne El, 0510-425 500, krisledningsgruppen startar sitt arbete.

Spärra av för att skapa lugn och ro runt den skadade.

Be alla vittnen stanna kvar tills polisen anländer.

Företagets VD eller utsedd ersättare informerar alltid alla intressenter internt eller externt.

Vid strömgenomgång informera sjukvårdspersonalen.
Surfa in på länken //www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5851
Visa sjukvårdspersonalen vad som gäller, följ med så långt det går.

Vi har alla gått HLR. Repetera på www.hlr.nu

Arbetsgivaren gör Anmäl av arbetsskada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Extern Länk[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]

Tillbud under arbetets gång anmäls av arbetstagaren till arbetsgivaren genom “Tillbudsrapport”. Blanketten finns vid kopiatorn och på I: Information Arbetsmiljöarbete. Tillbud kan anmälas anonymt eller påskriven.

 

Krisledningspolicy.

Krisledningspolicyn beskriver hur vi ska agera i en krissituation på arbetsplatsen. I krisledningsplanen med tillhörande rutiner finns beskrivet vem som ska göra vad. De som ansvarar för krisarbetet bildar en krisledningsgrupp och ska ha resurser och tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften. När något allvarligt inträffat samlas krisledningsgruppen och krisledningsplanen träder i kraft.

I kris är det totalt förbud för alla att lägga ut någon typ information på sociala media. Ingen anhörig ska ställas inför att bli informerad via sociala media.

Krisledningsgruppens ledare leder och fördelar arbetet samt håller VD informerad. VD tar beslut utifrån fakta och informerar intressenter. I de fall det kan vara aktuellt är det VD som håller kontakten med media och svara i telefon.

Vår krishanteringsplan finns i en pärm på adminstartionen.