Elinstallation

Söne El erbjuder elinstallationer till fastighetsägare, industri och offentlig sektor. Vi är auktoriserade för att installera elanläggningar upp till 1000 v AC och 1500 v DC och elproduktionsanläggningar (Solceller). Vi installerar kompletta elanläggningar i bostäder, offentliga utrymmen, lågspänning och inom industrin. Exempel på produkter som installeras är solceller, laddstationer, ljusstyrning, smarta hem, belysning och nyinstallation … Läs mer

Interiörbelysning

Belysning för alla arbetsplatser inom kontor, lager, industri och offentliga lokaler. En bra och anpassad belysning ska vara prioritet vid varje arbetsplats. Effektiv allmänbelysning och anpassad belysning vid varje arbetsplats är god arbetsmiljö som lyfter varje medarbetares prestation och välmående. Armaturer med LED-teknik och rätt styrning minimerar företagets energikostnader. Få inspiration av våra prioriterade leverantörer. … Läs mer