Drogpolicy

Att vara nykter och drogfri på jobbet är självklart för oss.

Blir det fel så erbjuder vi hjälp och medmänsklighet. Företaget har avtal med tredjepart.

 

Drogpolicy

På Söne El är alla anställda nyktra och drogfria under arbetstid. I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker arbetsmiljö har Söne El AB och de anställda enats om att gemensamt verka för en drogfri arbetsplats.

Umgänget med alkohol måste präglas av stor vaksamhet och gott omdöme. Vi tar ett klart avstånd från all icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat.

Det åligger samtliga medarbetare att verka för ökad säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetet genom att förhindra missbruk av alkohol eller narkotika. Varje anställd har en skyldighet att agera vid misstänkt drogmissbruk på arbetsplatsen.

Det accepteras inte att komma bakfull eller påverkad på annat sätt till arbetet. Det är närmaste chef som avgör om en medarbetare är arbetsför. Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad. Alkohol kan få förekomma på personalfester och vid representation, alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

Genom information samt ett gemensamt konsekvent agerande från företaget och de anställda skall drogmissbruk förebyggas. Entreprenörer, konsulter och liknande uppdragstagare, som engageras av Söne El AB, skall ta del av och följa denna drogpolicy.

 

Företagshälsovård

Inte bara mäta och väga……