Något som inte stämmer? Är kablarna värma?

Termografering
Med termografiering kontrollerar om att ingen snedbelastning på eluttag, elcentraler och maskiner finns
Värmekamera visar klart och tydligt temperatur skillnaden mellan ytor och omgivningar.
Upptäck potentiella överbelastningar, glappkontakt (övergångsmotstånd)  eller defekta installationer som  kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och driftavbrott.
Detta med hjälp av modern teknologi och duktiga tekniker. Bästa combo

 

Olika område som kontrolleras med termografiering

Elinstallationer
Upptäck överbelastning och undvik onödiga kostnader.

Värmeinstallationer
Se till att reglering och styrning samt värme spridning  fungerar som det ska.

Solcellsanläggningar
Periodiskt kontroll av dina paneler kan påverka livslängden av dina paneler. Efter stora stormar eller hagel rekommenderas översyn av panelerna och ersättning om det blir aktuellt.

Skadade paneler påverkar hela anläggning och gör att produktionen minskar.

Vi jobbar bara med kvalitetsprodukter