När Söne El kopplar in, kan du koppla av

Vi installerar värmepumpar och klimatanläggningar hos företag och privatpersoner. I mötet med ditt företag eller dig går vi igenom förutsättningarna. Gemensamt hittar vi bästa klimatlösningen till ditt kontor eller hem. Med rätt anläggning för värme och kyla spar ni pengar och mår bättre.

Värmepumpstyper

Bergvärme
Bergvärme är en energikälla som utvinns ur berget. För en normalstor villa borras ett eller flera hål i berget (100-200meter) och värmen som finns lagrat i berget utvinns. Bergvärmen är en stabil värmekälla, installerar du en bergvärmepump så sparar du miljön, energi och pengar.

Jordvärme
Jordvärmen har sin energikälla strax under markytan på 1–1,5 meters djup. Fördelen med jordvärmen är att den ger en bra och jämn temperatur året runt. Jordvärmen är ett bra och ekonomiskt alternativ till bergvärmen som sparar miljön, energi och pengar och är jämförbart med bergvärme.

Luft/Vatten
Luft-vatten värmepumpen tar sin energi ifrån uteluften och värmer vatten som tillför värmeenergin till det befintliga radiator/golvvärmesystemet och varmvattnet. Våra pumpar har en garanterad effekt ner till -28ºC. Genom nedladdning av APP kan du kontrollera din värmepump i realtid.

Luft/Luft
Luft-luftvärmepumpen utvinner energin i utomhusluften och omvandlar det till varmluft inne i huset. Vid förbrukning av 1 kWh el får du ut ca 5kWh värmeenergi. Våra luftvärmepumpar kan även styras med mobiltelefonen. På våra luftvärmepumpar erbjuds upp till 8 års garanti på kompressorn. Garantin kan dessutom förlängas till 16 år med försäkring.

Till företag kan vi erbjuda optimala lösningar som är anpassade till din verksamhet. Styr värmen eller kylan till olika zoner eller våningar på företaget för att optimera förbrukningen av energi och sänk driftkostnader.

Fjärrvärme
Vi hjälper dig att serva och när det blir dags byta ut din värmecentral som är ansluten till fjärrvärmenätet.

Klimatanläggning
Vi tar fram klimatanläggningar (luftkonditionering) för både privat och företag. Vill ditt företag installera större klimatanläggningar så projekterar vi och installerar åt er. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Mobil kyla
Vi servar och reparerar samtliga förekommande fabrikat av kylanläggningar för transportfordon.

AC Fordon
Vi servar och reparerar AC:n i din bil, traktor, skördetröska eller entreprenadmaskiner.

Service och Reparation
Vi är Servicepartner/Serviceombud för Nibe, Daikin, Panasonic och Mitsubishi. Dessutom servar vi de flesta typer och fabrikat som förekommer på den svenska marknaden.

Filterbyte regelbundet ger bra driftsekonomi.

Personlig tekniker

Vi jobbar bara med kvalitetsprodukter