Elinstallation

Söne El erbjuder elinstallationer till fastighetsägare, industri och offentlig sektor. Vi är auktoriserade för att installera elanläggningar upp till 1000 v AC och 1500 v DC och elproduktionsanläggningar (Solceller).

Vi installerar kompletta elanläggningar i bostäder, offentliga utrymmen, lågspänning och inom industrin. Exempel på produkter som installeras är solceller, laddstationer, ljusstyrning, smarta hem, belysning och nyinstallation i fastigheter.

Elinstallation ska enligt Elsäkerhetslagen utföras av elinstallationsföretag med auktoriserad elinstallatör och dokumenterat egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket har på sin hemsida “säkerel.se” information om vad man får göra själv.

Kolla Elföretaget  Elsäkerhetsverket 

Koppla säkert.   Vad kan du göra själv