Elinstallation

Söne El erbjuder elinstallationer till fastighetsägare, industri och offentlig sektor. Vi är auktoriserade för att installera elanläggningar upp till 1000 v AC och 1500 v DC och elproduktionsanläggningar (Solceller).

Vi installerar kompletta elanläggningar i bostäder, offentliga utrymmen, lågspänning och inom industrin. Exempel på produkter som installeras är solceller, laddstationer, ljusstyrning, smarta hem, belysning och nyinstallation i fastigheter.

Elinstallation ska enligt Elsäkerhetslagen utföras av elinstallationsföretag med auktoriserad elinstallatör och dokumenterat egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket har på sin hemsida “säkerel.se” information om vad man får göra själv.

Kolla Elföretaget  Elsäkerhetsverket  [icon name=”play” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””]

Koppla säkert.   Vad kan du göra själv  [icon name=”play” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””]