Det är din ansvar. Höjd säkerhetsnivån

Som elföretag kan vi erbjuda kunder både kontroll av elanläggningen och en rutin för att snabbt åtgärda skador och fel på den. På detta sätt kan elanläggningens säkerhetsnivå upprätthållas och förbli säker mot person-och sakskador.Låt oss tå hand om din anläggning.

Avtal om IN Elkontroll av elanläggning

Vi är en Serviceföretaget. Vi kontrollerar anläggning, planerar besöks intervaller, kan regler för felavhjälpande arbeten och föreslår och utför, vid  särskild beställning, energibesparande åtgärder.

När ni tecknar ett serviceavtal med oss blir den första åtgärden vara en statuskontroll av elanläggningen, där de första kontrollerna utförs.

Detta system kan uppfylla försäkringsbolaget generella krav på den försäkrade anläggning.

Intresserade? Kontakta oss

Vi jobbar med kvalitetsprodukter från