Obligatoriskt  ventilationskontroll (OVK)

Enligt Boverket ska fastighetsägare se att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs regelbundet. Syftet är att skapa en bra inomhusklimat

Vi jobbar bara med kvalitetsprodukter