Termografering

Vi utför byggnadstermografi.

En IR-kamera uppfattar det som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Alla föremål som har en temperatur över -273 gr Celcius avger infraröd strålning. Beroende på temperatur ser IR-kameran detta i olika färger. Strålningen presenteras som bilder på instrumentet. Även den minsta temperaturskillnaden detekteras och visar var det finns värmeläckage eller lokaliserar områden med risk för fukt. Förutom att upptäcka köldbryggor, bristande isolering kan vi även hitta rörbrott eller igentäppta rör.

Kontakta våra specialister  [icon name=”play” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””]