Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Vi ska alltid  ha rätt information, skydda oss från intrång och skydda utrustningen.

 

Informationssäkerhetspolicy

I våra databaser finns all information, våra viktigaste verktyg är telefoner och datorer. Utan denna information och dessa verktyg existerar vi inte. Informationssäkerheten och processerna som skyddar oss är av högsta prioritet för alla i Söne El AB.

Informationen som finns i samtliga dataprogram ska skyddas från obehöriga, att information sprids utan kontroll är skadlig för företaget och kan vara olagligt. Informationen ska vara korrekt samt tillgänglig. Korrekt information innebär att data ska vara uppdaterad och att data som inte har något syfte för verksamheten ska tas bort.

Det åligger samtliga medarbetare att skydda sina mobiltelefoner, smartphone, surfplattor, terminaler och allt innehåll på dessa på ett sådant sätt att man inte utsätter sig själv eller för Söne EL AB för intrång eller annan onödig risk. Utrustningen ska hållas under uppsikt och förlust ska anmälas till företaget omedelbart. Utrustning som inte används ska vara låst och inloggning ska krävas för att öppna telefon eller dator.

Varje anställd har skyldighet att agera och rapportera snarast till närmaste chef om utrustning förlorats eller ett misstänkt intrång har upptäckts i företagets IT-system. Företaget har en skyldighet att informera alla anställda om gällande IT-policy.