Vem har varit på besök?

Har mössen härjat vilt i din stuga under vintern? Vi är många som öppnar upp våra sommarhem nu, vädrar och dammar av. Elsäkerhetsverket vill skicka med en liten vink om att även kolla sladdar till kylskåp och annan elektrisk utrustning så att inga gnagare varit framme.
Vid säsongens första besök i sommarstugan är det bra att du ser över elprodukter eftersom elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då apparaterna varit oanvända och avstängda. Kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel, som exempelvis att mössen har gnagt hål eller att det uppstått sprickor.
– Det är inte enbart elprodukter som behöver ses över, se också över elcentralen och så gott du kan granska din fasta elinstallation, säger Peter Lindberg, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.
– Det är också bra att testa din jordfelsbrytare enligt bruksanvisningen och se så att den fungerar. Om du inte har en jordfelsbrytare finns det portabla, men det bästa är såklart om du funderar på att anlita ett elföretag för konsultation.
Om din jordfelsbrytare inte slår ifrån behöver du kontakta ett elföretag.

Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida