Grön Teknik

 

Skatteavdrag “Grön Teknik” gäller arbete och material vid installation av Solceller, lagringsmedia för egenproducerad energi samt laddstationer till elfordon.

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden på arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från oss som utför installationen (din utförare). Vi begär sedan utbetalning från Skatteverket.
Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Läs mer på skatteverkets hemsida [icon name=”angle-double-right” class=”” unprefixed_class=””]

Ligger dit hus så att solen lyser på ditt tak hela dagen eller bara vissa timmar. På kommunens “Solkarta” kan du se om ditt tak är optimalt för solceller.

Solkartan hittar du här[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]