CC Kyrka i Söne Kyrka

 

Söne El installerade 2017 klimatstyrning i nio av kyrkorna i Södra Kållands pastorat och under våren 2020 genomförs andra etappen med installation av klimatstyrning i ytterligare 6 kyrkor.

Just nu installerar Henrik Ljungberg klimatstyrningssystemet CC Kyrka i Söne kyrka. Systemet är utvecklat av JEFF Electronics som arbetat med klimatstyrning i kyrkobyggnader sedan 2008 och idag har sina styrningar i över 600 kyrkor i Sverige och Norge.

CC Kyrka kommer att säkerställa att ett stabilt gott klimat råder i kyrkan genom att antingen anpassa värmen för att kontrollera den relativa fuktigheten (skyddsvärme) eller styra avfuktare/fläktar. Erfarenhet från andra installationen är att CC Kyrka även sparar 20-50% av uppvärmningsenergin genom att använda kontrollerad intermittent uppvärmning. Det innebär att systemet låter en låg temperatur råda i byggnaden då den är oanvänd, för att sedan beräkna och säkerställa uppvärmning till en i förväg bestämd temperatur inför förrättningen. Systemet är även länkat till kyrkans bokningssystem och påbörjar uppvärmningen av kyrkan i rätt tid för att få behaglig temperatur så energisnålt som möjligt.

Men för Södra Kållands pastorat är även den ökade flexibiliteten som ett modernt klimatstyrningsystem ger viktig. Genom att byggnadens nyckelfunktioner som värmestyrning, klockringning, låsöppning och belysningsstyrning görs tillgängliga via dator och mobil får organisationen större möjlighet att vara flexibel och minska sitt resande vilket även minimerar stress.

Läs mer om CC Kyrka på Jeff Electronics hemsida….