Solcellspark “Södra Kyrkogården”

 

Lidköpings kyrkogård och Fastighetsförvaltning satsar hållbart. Med en solcellsanläggning som ger 160 kilowatt är de nästan självförsörjande på el. På dagarna när det är ljust genereras energi som kan användas på andra tider för att lysa upp och värma. Vi på Söne El är stolta för att kunna bidra med vårt kunnande i att bygga solcellsanläggningar.