Mät Elkvalitet

Vi lanserar ny tjänst för Industrikunder.

Med Dranetz nätanalysator mäter vi effekt, ström, spänning, övertoner, transienter, flicker och Inrush normenligt enligt EN50160 och IEEE 1159 och IEC 61000-4-30 Klass A mm.
Reaktiv effekt är en utmaning för elnätet och tar plats. Att som stor elförbrukare lämna reaktiv effekt kan bli kostsamt. Kompensering kan göras om man har bra kontroll på flödet och vet om faskompenseringen ska ske induktivt eller kapacitivt. Vi samlar in data och föreslår en adekvat lösning.
Tecken på att det finns internt genererade störningar i ditt elnät kan vara återkommande produktionsstopp eller att elektrisk utrustning måste bytas i förtid.  Övertoner som generas av olika laster kan orsaka varmgång och onormalt slitage på elektrisk utrustning. I värsta fall även överbelastning på snålt dimensionerade kablar.
Läs mer på: