Besiktning Bredband

Vi utför slutbesiktningar, garantibesiktningar och opartiska utredningar inom infrastruktur fiber. Vår besiktningsman besiktigar enligt Robust Fiber.