Skattereduktion för Grön Teknik.

Från 1 januari 2021 kan du få skattereduktion på kostnaden för arbete och material. Skattereduktion för grön teknik ges för Solcellssystem med 15 %, lagring av egenproducerad elenergi med 50% och laddningspunkt till elfordon med 50 % på arbete och material.

Att installera solceller på din villa, ditt företag eller på ekonomibyggnaderna är en investering för framtiden. Solcellerna genererar fossilfri energi som du förbrukar i ditt eget hushåll eller i din verksamhet. Elräkningarna minskar och på ca 10 år är investeringen betald. Du får betalt för att minska din påverkan av miljön. Välkommen in till oss på Karltorpsgatan 5 i Råda för mer information och titta på hur solcellsanläggningar fungerar.

Laddstolpe ett perfekt komplement till Solcell

Laddstation för elbil eller laddhybriden förenklar och snabbar upp uppladdningen av batterierna till din nya bil. Det är inte olagligt att ladda upp bilen i ett vanligt eluttag men det tar lång tid och du tar en risk att överlasta din elanläggning med fara för brand i värsta fall.

Vi erbjuder laddare för villa, flerfamiljshus och offentliga parkeringar. Ta kontakt med oss via besök på karltorpsvägen 5 eller slå oss en signal på 0510-425 500 så hjälper vi dig oavsett ditt behov.

Läs om fordonsladdare

 

 

 

 

Ekonomi

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden på arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från oss som utför installationen (din utförare). Vi begär sedan utbetalning från Skatteverket.
Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Läs mer på skatteverkets hemsida

Ligger dit hus så att solen lyser på ditt tak hela dagen eller bara vissa timmar. På kommunens "Solkarta" kan du se om ditt tak är optimalt för solceller.

Lidköpings kommun Solkartan hittar du här

 

Vi kan Solceller och elbilsladdare

Vår kompetens och erfarenhet från ett flertal installationer skapar trygghet för våra kunder. Kontakta oss så jobbar vi fram den lösning som är bäst för dig.

Våra installationer av solceller

Våra samarbetspartners